ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บ่วงบาป"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  8 ปีที่แล้ว
:ลูกชายของขุนพิทักษ์กับชุ่ม ถูกรำพึงดึงตัวมาเลี้ยงดูเพื่อทดแทนบุญคุณ รักและกตัญญูต่อครอบครัว ถึงแม้เขาจะเป็นลูกชังของขุนไวก็ตาม
*[[กิ่งกาญจน์ มีสุข]] รับบทเป็น น้อย
:ลูกชายลูกสาวของขุนเกิดกับนวล มีนิสัยสงบเสงี่ยมเรียบร้อย
*[[จักรพันธ์ วงศ์คณิต]] รับบทเป็น เทิด
:ลูกชายของพระยาสุริน มีนิสัยเกเร ชอบยกตนข่มท่าน
ผู้ใช้นิรนาม