ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัญกรณ์คณิตศาสตร์"

(dy/dx)
'''สัญกรณ์คณิตศาสตร์'''เป็นระบบของ[[สัญลักษณ์]]สำหรับการแสดงสิ่งต่างๆ รวมถึงความคิดเชิง[[คณิตศาสตร์]] ที่รวมสัญลักษณ์พื้นฐาน เช่น [[ตัวเลข]] [[0]],[[1]],และ[[2]] สัญลักษณ์เชิง[[ฟังก์ชัน]] เช่น [[การบวก|+]] [[การลบ|-]] [[ฟังก์ชันไซน์|sin]] สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงความคิดทางคณิตศาสตร์ เช่น [[ลิมิต|lim]] [[อนุพันธ์(คณิตศาสตร์)|dy/dx]] [[ตัวแปร]] และ [[สมการ]] '''สัญกรณ์คณิตศาสตร์''' มักถูกใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ [[เคมี]] [[ฟิสิกส์]] [[วิศวกรรมศาสตร์]] และ[[เศรษฐศาสตร์]]
 
[[หมวดหมู่:สัญกรณ์คณิตศาสตร์]]