ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัญกรณ์คณิตศาสตร์"

แก้การแสดงผล
(สร้างบทความใหม่)
 
(แก้การแสดงผล)
'''สัญกรณ์คณิตศาสตร์'''เป็นระบบของ[[สัญลักษณ์]]สำหรับการแสดงสิ่งต่างๆ รวมถึงความคิดเชิง[[คณิตศาสตร์]] ที่รวมสัญลักษณ์พื้นฐาน เช่น [[ตัวเลข]] [[0]],[[1]],และ[[2]] สัญลักษณ์เชิง[[ฟังก์ชัน]] เช่น [[+|การบวก|+]] [[-|การลบ|-]] [[sin|ฟังก์ชันไซน์|sin]] สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงความคิดทางคณิตศาสตร์ เช่น [[lim|ลิมิต|lim]] [[dy/dx|อนุพันธ์(คณิตศาสตร์)|lim]] [[ตัวแปร]] และ [[สมการ]] '''สัญกรณ์คณิตศาสตร์''' มักถูกใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ [[เคมี]] [[ฟิสิกส์]] [[วิศวกรรมศาสตร์]] และ[[เศรษฐศาสตร์]]