ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คาเธ่ย์ แปซิฟิค"

คาเธ่ย์ แปซิฟิค ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น คาเธ่ย์แปซิฟิค: เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษให้ติดกัน ตามน�
(คาเธ่ย์ แปซิฟิค ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น คาเธ่ย์แปซิฟิค: เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษให้ติดกัน ตามน�)
 
(ไม่แตกต่าง)
743

การแก้ไข