ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อเมริกัน แอร์ไลน์"

อเมริกัน แอร์ไลน์ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น อเมริกันแอร์ไลน์ ทับหน้าเปลี่ยนทาง: ตามหลักการสะก�
(อเมริกัน แอร์ไลน์ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น อเมริกันแอร์ไลน์ ทับหน้าเปลี่ยนทาง: ตามหลักการสะก�)
 
(ไม่แตกต่าง)
743

การแก้ไข