ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประตูเมืองนครราชสีมา"

[[หมวดหมู่:โบราณสถานในจังหวัดนครราชสีมา]]
[[หมวดหมู่:ป้อมปราการ]]
[[หมวดหมู่:ประตูเมืองในประเทศไทย]]
{{สร้างปี|2199}}{{สร้างปี|2530}}
27,522

การแก้ไข