ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรี"

ย้อนการแก้ไขที่ 4574618 สร้างโดย Sarunsuan (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อนการแก้ไขที่ 4574618 สร้างโดย Sarunsuan (พูดคุย))
{{สั้นมาก}}
'''คณะรัฐมนตรี''' ({{lang-en|Council of Ministers}}) มีอำนาจหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ[[รัฐสภา]] ตาม[[รัฐธรรมนูญ]] และ[[กฎหมาย]] อันประกอบด้วย หัวหน้าคณะ 1 คน ซึ่งมักเรียกว่า ''[[นายกรัฐมนตรี]]'' และรัฐมนตรีอื่น ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
คณะรัฐมนตรีประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรี 1 คน
รัฐมนตรีอีกไม่เกิน 35 คน
== ดูเพิ่ม ==
* [[คณะรัฐมนตรีของไทย]]
 
[[หมวดหมู่:สถาบันการเมือง]]
39,394

การแก้ไข