ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซูเปอร์ฮีโร่ ไทม์"

(r2.7.3) (โรบอต ลบ: pt:Super Hero Time)
| 2010-2011
| [[โกเซย์เจอร์]]
| [[มาสค์ไรเดอร์ดับเบิ้ล]] <br> [[มาสค์ไรเดอร์โอซ์]] <br/>
| ยังคงใช้เสียงนักแสดงจากทั้งโกเซย์เจอร์ มาสค์ไรเดอร์ดับเบิ้ล และ มาสค์ไรเดอร์โอซ์ มาเป็นผู้บรรยาย ทั้งช่วงเปิดรายการและปิดรายการ
|-
| 2011-2012
| [[โกไคเจอร์]]
| [[มาสค์ไรเดอร์โอซ์]] <br> [[มาสค์ไรเดอร์โฟร์เซ]] <br/>
| ใช้เสียงของโมบายล์เรตมาบรรยายในช่วงเปิดรายการ และ ใช้เสียงของนักแสดงจากทั้งโกไคเจอร์ มาสค์ไรเดอร์โอซ์ มาสค์ไรเดอร์โฟร์เซมาเป็นผู้บรรยายในช่วงปิดรายการ
|-
| 2012-2013
| [[โกบัสเตอร์ส]]
| [[มาสค์ไรเดอร์โฟร์เซ]] <br/> [[มาสค์ไรเดอร์วิซเซิร์ด]]<br>
| ใช้เสียงของนักแสดงทั้งฝั่งของ มาสค์ไรเดอร์โฟร์เซ โกบัสเตอร์ส และ มาสค์ไรเดอร์วิซเซิร์ด มาบรรยายทั้งช่วงเปิดและปิดรายการ
|-
| 2013-2014
| [[เคียวริวเจอร์]]
| [[มาสค์ไรเดอร์วิซเซิร์ด]]
|}
</center>
ผู้ใช้นิรนาม