ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ"

ย้อนการแก้ไขที่ 4690932 สร้างโดย P.ratta (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 4690932 สร้างโดย P.ratta (พูดคุย))
[[หมวดหมู่:คู่สมรสของนายกรัฐมนตรีไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
32,569

การแก้ไข