ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาวิณี อินชมภู"

[[หมวดหมู่:อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
{{โครงชีวประวัติ}}
32,569

การแก้ไข