ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กุบไล ข่าน"

{{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์
(เก็บกวาด)
({{กล่องข้อมูล เชื้อพระวงศ์)
| รัชกาลถัดไป=[[เตมูร์ ข่าน]]
| รัชทายาท =[[Jingim]]
| พระอัครมเหสี =[[สมเด็จพระจักรพรรดินีชาบี|พระนางชาบิ]]
| พระชายา =[[พระมเหสีเตกูลัน]]
| เจ้าจอม =Nambui
** อริกโบเค
* พระมเหสี
** [[สมเด็จพระจักรพรรดินีชาบี|พระนางชาบิ]]
** [[พระมเหสีเตกูลัน|พระนางเตกูลัน]]
** พระนางทารคัน
ผู้ใช้นิรนาม