ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประวิช รัตนเพียร"

(ลบหมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยแล้ว; เพิ่ม[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนคร...)
[[หมวดหมู่:ผู้แทนการค้าไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
32,569

การแก้ไข