ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนาพุทธในประเทศจีน"

ย้อนการแก้ไขที่ 4406557 สร้างโดย 202.8.78.25 (พูดคุย)
(โรบอต: แทนที่คำ)
(ย้อนการแก้ไขที่ 4406557 สร้างโดย 202.8.78.25 (พูดคุย))
== พุทธศาสนาในปัจจุบัน ==
 
ในปัจจุบันได้มีการฟื้นฟู[[พระพุทธศาสนา]]นิกายลัทธิ[[มหายาน]]ขึ้นใหม่ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้รัฐบาลจีนยังให้การสนับสนุนจัดตั้ง[[พุทธสมาคมแห่งประเทศจีน]] และสภาการศึกษาพระพุทธศาสนาแห่ง[[ประเทศจีน]]ขึ้นในกรุง[[ปักกิ่ง]]อีกด้วย เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อเผยแผ่[[พระพุทธศาสนา]]กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก ปัจจุบันนี้ชาวจีนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา วิถีอนุตตรธรรมควบคู่คู่ไปกับ[[ลัทธิขงจื้อ]] และ[[ลัทธิเต๋า]] ซึ่งปัจจุบันมีผู้นับถือถึง 30%
 
== พุทธศาสนาเถรวาทในจีน ==
ในประเทศจีน มีผู้นับถือพุทธศาสนานิกายแบบ[[เถรวาท]]เฉพาะใน[[มณฑลยูนนาน]] ซึ่งโดยทั่วไปเป็นชนกลุ่มน้อย[[ชาวไทลื้อ]]และ[[ชาวไทใหญ่]]
=== พุทธศาสนาในสิบสองปันนา ===
พุทธศาสนาใน[[สิบสองปันนา]]เป็นพุทธศาสนาเถรวาทลัทธิลังกาวงศ์ โดยได้รับอิทธิพลจาก[[อาณาจักรล้านนา]]หรือ[[เชียงใหม่]]ในปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 นิกายเช่นเดียวกับพุทธศาสนาในเชียงใหม่คือ <ref>เจีย แยนจอง. พุทธศาสนากับวิถีชีวิตชาวพุทธไทลื้อในสิบสองพันนา ใน คนไทไม่ใช่ไทย แต่เป็นเครือญาติชาติภาษา. กทม. มติชน. 2549. หน้า 233</ref>