ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาสนวิหารวินเชสเตอร์"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:คริสต์ศาสนสถานแบบกอธิค ไปยัง หมวดหมู่:คริสต์ศาสนสถานแบบกอทิก
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:มหาวิหารในสหราชอาณาจักร ไปยัง หมวดหมู่:อาสนวิหารในสหราชอาณาจั...)
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:คริสต์ศาสนสถานแบบกอธิค ไปยัง หมวดหมู่:คริสต์ศาสนสถานแบบกอทิก)
[[หมวดหมู่:อาสนวิหารในสหราชอาณาจักร|วินเชสเตอร์]]
[[หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในแฮมพ์เชอร์]]
[[หมวดหมู่:คริสต์ศาสนสถานแบบกอธิคแบบกอทิก]]
[[หมวดหมู่:คริสต์ศาสนสถานแบบโรมาเนสก์]]
[[หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมกอธิคอังกฤษ]]
138,643

การแก้ไข