ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาสนวิหารนักบุญออลบัน"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:คริสต์ศาสนสถานแบบกอธิค ไปยัง หมวดหมู่:คริสต์ศาสนสถานแบบกอทิก
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:มหาวิหารในสหราชอาณาจักร ไปยัง หมวดหมู่:อาสนวิหารในสหราชอาณาจั...)
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:คริสต์ศาสนสถานแบบกอธิค ไปยัง หมวดหมู่:คริสต์ศาสนสถานแบบกอทิก)
[[หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในฮาร์ทฟอร์ดเชอร์]]
[[หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างภายใต้การพิทักษ์ระดับ 1]]
[[หมวดหมู่:คริสต์ศาสนสถานแบบกอธิคแบบกอทิก]]
[[หมวดหมู่:สถาปัตยกรรมกอธิคอังกฤษ]]
[[หมวดหมู่:สิ่งก่อสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 11]]
138,643

การแก้ไข