ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนันต์ ผลอำนวย"

(ลบหมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยแล้ว; เพิ่ม[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแ...)
== งานการเมือง ==
อดีตเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ [[พ.ศ. 2540]] และสมาชิกวุฒิสภา [[พ.ศ. 2543]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00018846.PDF ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา เขตเลือกตั้งจังหวัดกำแพงเพชร]</ref> ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี [[พ.ศ. 2550]] สังกัดพรรคพลังประชาชน และได้รับการเลือกตั้งเป็นสมัยแรก
=== สมาชิกวุฒิสภา ===
# [[การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543]] [[จังหวัดกำแพงเพชร]]
 
=== สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ===