ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประสาท สุขุม"

[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์]]
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย]]
[[หมวดหมู่:สกุลสุขุม]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร]]
54,146

การแก้ไข