ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประสาท สุขุม"

[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย]]
[[หมวดหมู่:สกุลสุขุม]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร]]
{{โครงชีวประวัติ}}