ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เลื่อน พงษ์โสภณ"

(ลบหมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยแล้ว; เพิ่ม[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนคร...)
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
[[หมวดหมู่:เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร]]