ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประวิช รัตนเพียร"

ลบหมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยแล้ว; เพิ่ม[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนคร...
(ลบหมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยแล้ว; เพิ่ม[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนคร...)
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยจังหวัดนครราชสีมา]]
[[หมวดหมู่:พรรคประชากรไทย]]
[[หมวดหมู่:พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535)]]
54,193

การแก้ไข