ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมพัฒน์ แก้วพิจิตร"

ลบหมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยแล้ว; เพิ่ม[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนคร...
(ลบแม่แบบเพิ่งตายออก)
(ลบหมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยแล้ว; เพิ่ม[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนคร...)
[[หมวดหมู่:นักธุรกิจชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยจังหวัดนครปฐม]]
[[หมวดหมู่:พรรคชาติไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]]
54,137

การแก้ไข