ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ"

ลบหมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยแล้ว; เพิ่ม[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรี...
(ตามอ้างอิง)
(ลบหมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยแล้ว; เพิ่ม[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรี...)
[[หมวดหมู่:แพทย์ชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยจังหวัดศรีสะเกษ]]
[[หมวดหมู่:พรรคความหวังใหม่]]
[[หมวดหมู่:พรรคไทยรักไทย]]
56,439

การแก้ไข