ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
เป็นคนกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนปานะพันธุ์วิทยา
และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (รุ่นที่ 34) สำเร็จแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเข้าศึกษาในปี พ.ศ. 2516
จบแล้วเข้าเป็นอาจารย์ด้านกายวิภาคศาสตร์อยู่ 2 ปี ก่อนเบนเข็มมาศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ทั่วไป
และกุมารศัลยศาสตร์ และได้รับทุนบริติชเคาน์ซิลกับทุนไชน่าเมดิคอลบอร์ด
375,819

การแก้ไข