ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตรี ด่านไพบูลย์"

ลบหมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยแล้ว; เพิ่ม[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพ...
(ลบหมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยแล้ว; เพิ่ม[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพ...)
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไทย]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยจังหวัดลำพูน]]
[[หมวดหมู่:พรรคสหประชาธิปไตย]]
[[หมวดหมู่:พรรคชาติไทย]]
27,522

การแก้ไข