ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อวัดในจังหวัดนครราชสีมา"

(*เป็นวัดประจำตำบล ระยะทาง 3 กม จากถนนมิตรภาพ การเดินทางสะดวกบรรยากาศร่มรี่น)
== พระอารามหลวงในจังหวัดนครราชสีมา ==
=== พระอารามหลวงมหานิกาย ===
* [[วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร]] (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) [[ตำบลในเมือง]][[อำเภอเมืองนครราชสีมา]]
* [[วัดบึง]] (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมา
* [[วัดสะแก]] (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ) ตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมา
 
=== พระอารามหลวงธรรมยุติกนิกาย ===
* [[วัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร]] (พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร) [[ตำบลหนองน้ำแดง]][[อำเภอปากช่อง]]
ผู้ใช้นิรนาม