ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อพระอารามหลวงในประเทศไทย"

| valign="top" align="left" |
|-
| valign="top" align="left" | '''[[วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร]]'''
| valign="top" align="left" | วรวิหาร
| valign="top" align="left" |
| valign="top" align="left" | เมือง
| valign="top" align="left" | นครราชสีมา
| valign="top" align="left" | สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
|-
| valign="top" align="left" | '''[[วัดสุทธจินดา]]'''
ผู้ใช้นิรนาม