ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การบริโภค"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
; ชีววิทยา
* [[ผู้บริโภค (ห่วงโซ่อาหาร)|การบริโภค]] ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศที่เป็นการกินสิ่งมีชีวิตอื่น
* อาการที่ทําให้ล่วงลําทำให้ล่วงลำคอลงไปสู่กระเพาะ ใช้คู่กับ อุปโภค
 
; เศรษฐศาสตร์
390,449

การแก้ไข