ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วุฒิสภา"

ย้อนการแก้ไขที่ 4655768 สร้างโดย ChBRNM (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อนการแก้ไขที่ 4655768 สร้างโดย ChBRNM (พูดคุย))
'''วุฒิสภา''' เป็นหน่วยหนึ่งในกระบวนการ[[นิติบัญญัติ]] โดยทั่วไปมักเป็น[[สภาสูง]]ใน[[ระบบสภาคู่]] วุฒิสภาดั้งเดิมนั้นคือ[[วุฒิสภาโรมัน]]
{{เพิ่มอ้างอิง}}
 
'''วุฒิสภา''' เป็นสภาหนึ่งในอำนาจอธิปไตยฝ่าย[[นิติบัญญัติ]] โดยทั่วไปมักเป็น[[สภาสูง]]และอยู่ในรัฐสภาแบบ[[ระบบสภาคู่]] วุฒิสภาดั้งเดิมนั้นคือ[[วุฒิสภาโรมัน]]
 
== ความหมายอื่น ==
* ใน[[สกอตแลนด์]] ตุลาการ[[ศาลยุติธรรมชั้นสูง]] (High Court of Justiciary) ซึ่งเป็นศาลอาญาสูงสุดของสกอตแลนด์ เรียก กรรมการสภาคณาจารย์วิทยาลัยยุติธรรม (Senators of the College of Justice)
 
== อำนาจหน้าที่ของวุฒิสภาแห่งชาติในประเทศไทยโลก ==
*[[วุฒิสภาแอนติกาและบาร์บูดา]]
ในการกลั่นกรองและพิจารณากฎหมายที่ผ่านการพิจารณาจาก[[สภาผู้แทนราษฎรไทย|สภาผู้แทนราษฎร]] ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี หรือเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาโดยไม่มีการลงมติ นอกจากนี้ ยังให้วุฒิสภามีอำนาจหน้าที่ ในการพิจารณาเลือก แต่งตั้ง เสนอชื่อ หรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ โดยตั้งคณะกรรมาธิการ ทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จำเป็น แล้วรายงานต่อ[[วุฒิสภาไทย|วุฒิสภา]] เพื่อประกอบการพิจารณา ตามมาตราที่ 121 ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อีกด้วย<ref>กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 340, หน้า 114</ref>
*[[วุฒิสภาอาร์เจนตินา]]
 
== ประเทศสมาชิก*[[วุฒิสภาแห่งชาติในโลก ==ออสเตรเลีย]]
*[[วุฒิสภาบาฮามาส]]
*[[แอนติกาและบาร์บูดา]]
*[[วุฒิสภาบาร์เบโดส]]
*[[อาร์เจนตินา]]
*[[วุฒิสภาเบลเยียม]]
*[[ออสเตรเลีย]]
*[[วุฒิสภาเบลีซ]]
*[[บาฮามาส]]
*[[วุฒิสภาโบลิเวีย]]
*[[บาร์เบโดส]]
*[[วุฒิสภาบราซิล]]
*[[เบลเยียม]]
*[[วุฒิสภาบุรุนดี]]
*[[เบลีซ]]
*[[วุฒิสภากัมพูชา]]
*[[โบลิเวีย]]
*[[วุฒิสภาแคนาดา]]
*[[บราซิล]]
*[[วุฒิสภาชิลี]]
*[[บุรุนดี]]
*[[วุฒิสภาโคลัมเบีย]]
*[[กัมพูชา]]
*[[วุฒิสภาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก]]
*[[แคนาดา]]
*[[วุฒิสภาสาธารณรัฐคองโก]]
*[[ชิลี]]
*[[วุฒิสภาสาธารณรัฐเช็ค]]
*[[โคลัมเบีย]]
*[[วุฒิสภาโดมินิกัน]]
*[[สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก]]
*[[วุฒิสภาฟิจิ]]
*[[สาธารณรัฐคองโก]]
*[[วุฒิสภาฝรั่งเศส]]
*[[สาธารณรัฐเช็ค]]
*[[วุฒิสภากาบอง]]
*[[โดมินิกัน]]
*[[วุฒิสภาเกรเนดา]]
*[[ฟิจิ]]
*[[วุฒิสภาเฮติ]]
*[[ฝรั่งเศส]]
*[[วุฒิสภาอินเดีย]]
*[[กาบอง]]
*[[วุฒิสภาไอร์แลนด์]]
*[[เกรเนดา]]
*[[วุฒิสภาอิตาลี]]
*[[เฮติ]]
*[[วุฒิสภาจาไมกา]]
*[[อินเดีย]]
*[[วุฒิสภาจอร์แดน]]
*[[ไอร์แลนด์]]
*[[วุฒิสภาคาซัคสถาน]]
*[[อิตาลี]]
*[[วุฒิสภาเลโซโท]]
*[[จาไมกา]]
*[[วุฒิสภาไลบีเรีย]]
*[[จอร์แดน]]
*[[วุฒิสภามาดากัสการ์]]
*[[คาซัคสถาน]]
*[[วุฒิสภามาเลเซีย]]
*[[เลโซโท]]
*[[วุฒิสภาเม็กซิโก]]
*[[ไลบีเรีย]]
*[[วุฒิสภาไนจีเรีย]]
*[[มาดากัสการ์]]
*[[วุฒิสภาปาเลา]]
*[[มาเลเซีย]]
*[[วุฒิสภาปากีสถาน]]
*[[เม็กซิโก]]
*[[วุฒิสภาปารากวัย]]
*[[ไนจีเรีย]]
*[[วุฒิสภาฟิลิปปินส์]]
*[[ปาเลา]]
*[[วุฒิสภาโปแลนด์]]
*[[ปากีสถาน]]
*[[วุฒิสภาโรมาเนีย]]
*[[ปารากวัย]]
*[[วุฒิสภารัสเซีย]]
*[[ฟิลิปปินส์]]
*[[วุฒิสภารวันดา]]
*[[โปแลนด์]]
*[[วุฒิสภาเซนต์ลูเซีย]]
*[[โรมาเนีย]]
*[[วุฒิสภาเซเนกัล]]
*[[รัสเซีย]]
*[[วุฒิสภาสเปน]]
*[[รวันดา]]
*[[วุฒิสภาสวาซิแลนด์]]
*[[เซนต์ลูเซีย]]
*[[วุฒิสภาสหรัฐอเมริกา]]
*[[เซเนกัล]]
*[[วุฒิสภาไทย]]
*[[สเปน]]
*[[วุฒิสภาอุรุกวัย]]
*[[สวาซิแลนด์]]
*[[วุฒิสภาซิมบับเว]]
*[[สหรัฐอเมริกา]]
*[[ไทย]]
*[[อุรุกวัย]]
*[[ซิมบับเว]]
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[สภาสูง]]
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
== บรรณานุกรม ==
กลุ่มงานผลิตเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, สำนักพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 340
 
[[หมวดหมู่:สภานิติบัญญัติ]]
38,884

การแก้ไข