ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วุฒิสภา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* ใน[[ประเทศเยอรมนี]] รัฐเยอรมัน ({{lang-de|Bundesländer}}) สามรัฐ คือ [[เบอร์ลิน]], [[เบรเมน]] และ[[ฮัมบูร์ก]] จะมีวุฒิสภา ({{lang-de|Senat}}) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา ({{lang-de|Senator}}) ที่เป็นรัฐมนตรี นอกจากนี้ องค์คณะผู้พิพากษา 5 คนในศาลอุทธรณ์ชั้นสูง ({{lang-en|higher court of appeal]]}} ที่ทำหน้าที่ดำเนินกระบวนพิจารณาและวินิจฉัยคดีต่างได้รับการเรียกว่า "สมาชิกวุฒิสภา" แม้ว่าผู้พิพากษาทั่วไปจะไม่ได้รับการเรียกเช่นนั้นก็ตาม อย่างไรก็ดี ในดินแดน[[บาวาเรีย]]เคยมีวุฒิสภาเป็นสภาสูงมาก่อนก่อนถูกเลิกล้มไปใน[[ค.ศ. 1999]] แล้วก็ตาม
* ใน[[สกอตแลนด์]] ตุลาการ[[ศาลสูงยุติธรรม]] ({{lang-en|High Court of Justiciary}}) ซึ่งเป็นศาลอาญาสูงสุดของสกอตแลนด์ เรียก กรรมการสภาคณาจารย์วิทยาลัยยุติธรรม ({{lang-en|Senators of the College of Justice}})
 
== หน้าที่ของวุฒิสภาในประเทศไทย ==
ในการกลั่นกรองและพิจารณากฎหมายที่ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรี หรือเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาโดยไม่มีการลงมติ นอกจากนี้ ยังให้วุฒิสภามีอำนาจหน้าที่ ในการพิจารณาเลือก แต่งตั้ง เสนอชื่อ หรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ โดยตั้งคณะกรรมาธิการ ทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จำเป็น แล้วรายงานต่อวุฒิสภา เพื่อประกอบการพิจารณา ตามมาตราที่ 121 ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 อีกด้วย
 
== วุฒิสภาแห่งชาติในโลก ==
38,884

การแก้ไข