ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่ม ศรีไชยยันต์)"

(ย้อนการแก้ไขที่ 3098669 สร้างโดย Gunlife (พูดคุย))
 
ท่านถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ [[9 กันยายน|๙ กันยายน]] [[พ.ศ. 2444|พ.ศ. ๒๔๔๔]] รวมอายุได้ ๘๑ ปี
เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ มีนามเดิมว่า "พุ่ม" เป็นบุตรคนที่ 4 ของหลวงจีนประชา (ทองอยู่) ยกบัตรเมืองนครไชยศรี
เกิดเมื่อ [[พ.ศ. 2363| พ.ศ. ๒๓๖๓]] ปีมะโรง บิดามารดามีบ้านเป็นแพลอยอยู่หน้าวัดทองธรรมชาติ-ฝั่งธนบุรี เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์
์มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 5 คน ได้แก่
 
ผู้ใช้นิรนาม