ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:Poonyo"

 
--มีเรื่องขอท้วงติงหน่อยว่า ทำไมเขียนเวลาตามวันที่ประเทศไทย(หรือไม่? อย่างไร?)ทำไมจึงบอกการขึ้นบินของเครื่องเป็นวันที่ -3 มีนาคม ทั้งที่เว็บไซต์สาธารณะอื่น ว่าเป็นวันที่ 2 ทั้ง Wiki ภาคภาษาฝรั่งเศษ(ซึ่งน่าจะเป็นเจ้าของเรื่อง)ก็วันที่ 2 เหมือนกัน น่าจะมีการแจ้งเวลาที่เวลาสนามบินนั้นนะครับ คือที่ดีที่สุดต้องอ้างเรื่องการขึ้นบินที่สนามบินอะไร-- [[ผู้ใช้:สุขพินทุ|N.w.あまりに。]] ([[คุยกับผู้ใช้:สุขพินทุ|พูดคุย]]) 23:46, 13 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)
 
:: เห็นว่าผิดก็แก้ได้เลยครับ ครั้งนี้ผมแก้ให้เรียบร้อยแล้ว --[[ผู้ใช้:Nullzero|Nullzero]] ([[คุยกับผู้ใช้:Nullzero|พูดคุย]]) 23:58, 13 กุมภาพันธ์ 2556 (ICT)