ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การระงับข้อพิพาท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== การหลีกเลี่ยงข้อพิพาท ==
มีหลายวิธีที่ช่วยระงับข้อพิพาทได้อย่างเด็ดขาด ก่อนการใช้กระบวนการอย่างเป็นทางการหรือการแทรกแซงของฝ่ายที่สามบุคคลภายนอก ข้อพิพาทหรือการร้องทุกข์ความเดือดร้อนควรตอบสนองในขั้นต้นโดยการเข้าหาผู้เขียนที่เกี่ยวข้องและอธิบายสิ่งที่คุณเห็นว่าเป็นเหตุให้คัดค้านและเหตุใดคุณจึงคิดเช่นนั้นอย่างมีเจตนาดีโดยสุจริตใจ ซึ่งสามารถทำได้ในหน้าอภิปรายของบทความหรือในหน้าผู้ใช้
 
=== มุ่งที่เนื้อหา ไม่ใช่ตัวบุคคล ===
ขั้นแรกที่สำคัญที่สุดคือการมุ่งให้ความสนใจกับเนื้อหา ไม่ใช่ผู้ร่วมแก้ไข วิกิพีเดียมีรากฐานอยู่บนหลักการแห่งความร่วมมือ และการ[[WP:AGF|เชื่อสันนิษฐานว่าความพยายามของผู้อื่นมีเจตนาดีสุจริตใจ]]นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในทุก ๆ สังคม หากคุณพบว่าบทความมีส่วนใดคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นกลาง จงพยายามปรับปรุงตามความสามารถ หากการปรับปรุงนั้นมิอาจทำได้โดยง่ายและคุณไม่เห็นด้วยกับมุมมองที่แสดงในบทความนั้น อย่าเพียงแต่ลบออก แต่ควรปรับสมดุลตามที่คุณเห็นว่าจะทำให้บทความนั้นมี[[WP:NPOV|มุมมองที่เป็นกลาง]] ทั้งนี้ข้อความที่ปราศจากแหล่งอ้างอิงอาจถูกทำเครื่องหมายหรือนำออก จากนโยบายวิกิพีเดียที่ว่า[[WP:V|ข้อมูลต้องพิสูจน์ยืนยันได้]]
{{ดูเพิ่มที่|วิกิพีเดีย:นโยบายการเขียน}}
ขั้นแรกที่สำคัญที่สุดคือการมุ่งให้ความสนใจกับเนื้อหา ไม่ใช่ผู้ร่วมแก้ไข วิกิพีเดียมีรากฐานอยู่บนหลักการแห่งความร่วมมือ และการ[[WP:AGF|เชื่อว่าความพยายามของผู้อื่นมีเจตนาดี]]นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในทุก ๆ สังคม หากคุณพบว่าบทความมีส่วนใดคลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นกลาง จงพยายามปรับปรุงตามความสามารถ หากการปรับปรุงนั้นมิอาจทำได้โดยง่ายและคุณไม่เห็นด้วยกับมุมมองที่แสดงในบทความนั้น อย่าเพียงแต่ลบออก แต่ควรปรับสมดุลตามที่คุณเห็นว่าจะทำให้บทความนั้นมี[[WP:NPOV|มุมมองที่เป็นกลาง]] ทั้งนี้ข้อความที่ปราศจากแหล่งอ้างอิงอาจถูกทำเครื่องหมายหรือนำออก จากนโยบายวิกิพีเดียที่ว่า[[WP:V|ข้อมูลต้องพิสูจน์ยืนยันได้]]
 
อธิบายเหตุผลเบื้องหลังการแก้ไขของคุณใน[[วิธีใช้:คำอธิบายอย่างย่อ|คำอธิบายอย่างย่อ]]เสมอ การใช้คำอธิบายอย่างย่อจะทำให้ผู้ร่วมแก้ไขคนอื่น ๆ เข้าใจในสิ่งที่คุณพยายามจะแก้ไข หากการแก้ไขอาจก่อให้เกิดการถกเถียงกัน ก็จงอธิบายว่าเหตุใดคุณจึงแก้ไขและการแก้ไขนั้นทำให้บทความพัฒนาขึ้นอย่างไร หากเหตุผลของคุณซับซ้อน ให้คุณสร้างส่วนใหม่ในหน้าพูดคุยของบทความเพื่ออธิบายและอ้างถึงส่วนนั้นในคำอธิบายอย่างย่อ เพื่อที่หากการแก้ไขของคุณเกิดถูกย้อนกลับ คุณจะยังสามารถอภิปรายการย้อนนั้นกับผู้เขียนคนอื่นในหน้าอภิปรายได้
 
=== พูดคุยกับผู้ใช้อื่น ๆ ===
หากมีการพูดคุยถึงประเด็นใด ๆ ก็ตาม อย่าลืมเรื่องการรักษาความสงบเยือกเย็น หากคุณเผชิญกับพฤติกรรมหยาบคายหรือไม่เหมาะสม อย่าใช้วิธีการทำนองเดียวกันเพื่อตอบโต้ ใคร่ครวญทัศนะของผู้เขียนคนอื่นด้วย และยืดมั่นว่าบุคคลเหล่านี้กระทำการโดยมีเจตนาดีสุจริตใจ กระทั่งมีข้อพิสูจน์โดยชัดแจ้งว่าไม่เป็นเช่นนั้น จากนั้น คุณค่อยพิจารณาใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยให้ฝ่ายที่สามบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนด้วย
 
การพูดคุยกับผู้อื่นมิใช่ระเบียบพิธีรีตอง หากเป็นความจำเป็นเพื่อให้ทุกสังคมดำเนินไปอย่างราบรื่น การไม่อภิปรายจะทำให้ผู้อื่นไม่เข้าใจจุดยืนของคุณ และอาจทำให้การระงับข้อพิพาทในระดับสูงขึ้นไปไม่มีประสิทธิผล ในทางกลับกัน การอภิปรายที่ต่อเนื่องและการเจรจาอย่างจริงจังระหว่างคู่กรณี แม้อาจไม่ประสบผลสำเร็จโดยทันทีหรือกระทั่งล้มเหลวโดยสิ้นเชิงก็ตาม เป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณกำลังพยายามหาทางระงับซึ่งปัญหานั้นแล้ว
 
นอกจากนี้ ลองพิจารณาเจรจาให้ได้ซึ่งข้อยุติ ไม่ว่าจะเป็นการประนีประนอมหรือการระงับข้อพิพาทชั่วคราว การกระทำดังกล่าวนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญหากคุณต้องการเชิญชวนความเห็นจากผู้อื่น เพราะจะทำให้ผู้อื่นพิจารณาประเด็นปัญหาได้อย่างยุติธรรม โดยปราศจากความสับสนของการแก้ไขที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง