ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บรรยากาศ (หน่วยวัด)"

แจ้งไม่เป็นสารานุกรมด้วยสจห.
(แจ้งไม่เป็นสารานุกรมด้วยสจห.)
{{ไม่เป็นสารานุกรม}}
'''บรรยากาศมาตรฐาน''' (สัญลักษณ์: '''atm''') เป็นความดันอ้างอิงระหว่างประเทศซึ่งนิยามว่ามีค่าเท่ากับ 101,325 [[ปาสกาล (หน่วยวัด)|ปาสกาล]] และอดีตเคยใช้เป็นหน่วยวัดความดัน<ref name=BSI>[[British Standard]] BS 350:2004 ''Conversion Factors for Units''</ref> เพื่อการนำไปใช้ จึงใช้หน่วย[[บาร์ (หน่วยวัด)|บาร์]] ซึ่งมีค่าเท่ากับ 10<sup>5</sup> ปาสกาล แทน<ref name=BSI/> ความแตกต่างประมาณ 1% นี้ไม่สำคัญมากนักสำหรับการนำไปใช้หลายกรณี และอยู่ในพิสัยผิดพลาดของเครื่องมือวัดความดันมาตรฐาน
 
13,698

การแก้ไข