ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทิพาวดี เมฆสวรรค์"

+หมวดหมู่:ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมไทย; +[[หมวดหมู่:ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไ...
(+หมวดหมู่:ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมไทย; +[[หมวดหมู่:ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไ...)
[[หมวดหมู่:สมาชิกเหรียญจักรพรรดิมาลา]]
[[หมวดหมู่:บุคคลผู้ได้รับรางวัลครุฑทองคำ]]
[[หมวดหมู่:ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมไทย]]
[[หมวดหมู่:ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไทย]]
56,752

การแก้ไข