ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี"

(โยงหน้าให้ถูกต้อง)
'''มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วิทยาเขตสิงห์บุรี''' ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยขออนุญาตใช้พื้นที่ราชพัสดุจากกรมธนารักษ์ จำนวน 51 ไร่ บริเวณหมู่ 10 ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรก เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 ปัจจุบันเปิดทำการสอนทั้งภาคปกติ และภาค กศ.บป.<ref>[http://www.tru.ac.th/singburi_campus/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=5 ประวัติวิทยาเขตสิงห์บุรี]</ref>
 
== ศูนย์ตาคลี ==
'''มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์ตาคลี''' ตั้งอยู่ใน ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม