ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(replaceViaSearch: ญ ไม่มีเชิง)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| head = [[ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา|ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา]]
| ตำแหน่งหัวหน้า = อธิการบดี
| อธิการบดี = [[ปัญญาผศ.ดร.ชนินทร์ มหาชัยวะสีนนท์]]
| เพลง = ราชภัฏสกลนคร
| ต้นไม้ = [[ราชพฤกษ์]]
ผู้ใช้นิรนาม