เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

# ใช้คำนั้นได้อย่างแตกฉาน ทั้งวิธีใช้และนิยาม
 
=== ความรู้ในเชิงลึกของความรู้ ===
ระดับความรู้ของคำที่แตกต่างกันบอกเป็นนัยถึง ''ความลึก'' ของความรู้ที่เพิ่มมากขึ้น แต่กระบวนการของมันซับซ้อนกว่านั้นมาก มีวิถีทางหลายด้านในการเรียนรู้คำหนึ่ง ๆ ซึ่งบางด้านไม่ได้เป็นลำดับชั้น ดังนั้นความรู้ที่ได้มาจึงไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามการก้าวหน้าเชิงเส้นดังที่ได้กล่าวไว้ในระดับของความรู้ กรอบงานหลายกรอบงานเกี่ยวกับความรู้ของคำได้เสนอแนะขึ้นเพื่อเปลี่ยนมโนทัศน์ให้เป็นแนวคิดเชิงปฏิบัติการที่ดีกว่า หนึ่งในกรอบงานเช่นนั้นมีวิถีทางเก้าด้านดังต่อไปนี้
# [[อักขรวิธี]] - รูปแบบการเขียน
130,268

การแก้ไข