ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(โรบอต: แทนที่คำ)
|footnotes = <sup>1</sup>ภาษาอาหรับเป็นภาษาทางการของทั้ง[[โมร็อกโก]]และ[[สาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวี]]ซึ่งอ้างอธิปไตยเหนือดินแดนแห่งนี้<br /><sup>2</sup>ส่วนใหญ่ปกครองโดยโมร็อกโกในฐานะ[[จังหวัดทางใต้]] (Southern Provinces) ส่วนขบวนการ[[แนวร่วมโปลีซารีโอ]]ครอบครองพื้นที่หลัง[[เบิร์ม (เวสเทิร์นสะฮารา)|แนวกำแพงพรมแดน]]ในฐานะ[[เขตเสรี (เวสเทิร์นสะฮารา)|เขตเสรี]]ในนามของ[[สาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวี]]<br /><sup>3</sup>เป็นรหัสสำหรับโมร็อกโก; [[สหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ]] (ITU) ยังไม่ออกรหัสสำหรับเวสเทิร์นสะฮาราเป็นการเฉพาะ
}}
{{ความหมายอื่น|รัฐบาลพลัดถิ่น|ดินแดน|เวสเทิร์นสะฮาราตะวันตก}}
'''สาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวี''' ({{lang-en|Sahrawi Arab Democratic Republic;, SADR}}; ภาษาอาหรับ: {{lang-ar|الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية }}; ภาษาสเปน: {{lang-es|República Árabe Saharaui Democrática;, RASD}}) เป็น[[รัฐบาลพลัดถิ่น]]จัดตั้งโดย[[แนวร่วมโปลิลีซาริรีโอ]]เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 ปัจจุบันควบคุมบริเวณ[[เวสเทิร์นสะฮาราตะวันตก]]ที่เคยเป็นอาณานิคมของสเปน โมร็อกโกได้เข้าควบคุมและบริหารดินแดนส่วนใหญ่ในเขตดังกล่าวในนามของจังหวัดเซาเทิร์น ในขณะที่แนวร่วมโปลิลีซาริรีโอกล่าวว่าการปกครองของ[[โมร็อกโก]]เป็นการรุกราน โดยแนวร่วมนี้มีอำนาจควบคุมบริเวณแนวชายแดนที่ติดต่อกับ[[แอลจีเรีย]] ซึ่งแนวร่วมเรียกพื้นที่ดังกล่าวว่า "เขตอิสระ”อิสระ"
== ประวัติศาสตร์ ==
หลังจากสเปนถอนตัวออกไปจาก[[เวสเทิร์นสะฮาราของสเปน]] ทั้ง[[สเปน]] โมร็อกโกและ[[มอริตาเนียมอริเตเนีย]]ได้ร่วมลงนามในสนธิสัญยาสนธิสัญญามาดริดทำให้ทั้งโมร็อกโกและมอริตาเนียมอริเตเนียต้องการผนวกดินแดนนี้ ไม่มีการยอมรับในระดับนานาชาติต่อการประกาศเอกราชของแนวร่วมโปลิลีซาริรีโอ โดยแนวร่วมกล่าวว่าดินแดนนี้เป็นดินแดนของชนพื้นเมืองซาห์ราวี แนวร่วมได้ประกาศตั้งสาธารณรัฐที่[[บิร เลห์ลูวบีรละห์ลู]]ในเวสเทิร์นสะฮาราเมื่อ27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 โดยแนวร่วมประกาศว่าต้องการความเป็นเอกภาพภายในดินแดนหลังจากสเปนถอนตัวออกไป บิร เลห์ลูว บีรละห์ลูยังคงเป็นดินแดนที่ถูกฝ่ายแนวร่วมควบคุมไว้หลังการลงนามในสนธิสัญญาสงบศึก พ.ศ. 2534 โปลิลีซาริรีโอกล่าวว่าเมือง[[เอลอายูน]]ที่ถูกโมร็อกโกยึดครองคือเมืองหลวงของสาธารณรัฐ การดำเนินการทางธุรกิจส่วนใหญ่เกิดในค่ายผู้อพยพในแอลจีเรียซึ่งเป็นที่อยู่ของ[[ชาวซาห์ราวี]]ลี้ภัย
== โครงสร้างรัฐบาล ==
โครงสร้างสูงสุดของสาธารณรัฐคือประธานาธิบดีแห่งเวสเทิร์นสะฮารา ปัจจุบันคือ โมฮัมเหม็ดมุฮัมมัด อับเดลลาซิสดุลอะซีซ และนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันคือ อับเดลกาเดอร์ดุลกาเดร์ ตาเลบ อูมาร์มัร โครงสร้างรัฐบาลประกอบด้วยสภารัฐมนตรีที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำ อำนาจตุลาการที่เป็นของประธานาธิบดี และสมัชชาแห่งชาติซาห์ราวีซึ่งมีโฆษกคนปัจจุบันคือ มาห์ฟูด อาลี เบยบา หลังจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใน พ.ศ. 2519 แล้ว ได้มีการแก้ไขอีกหลายครั้ง
ได้มีการจัดตั้งระบบศาล ซึ่งมทั้งศาลท้องถิ่นและศาลสูง แต่เนื่องจากเป็นรัฐบาลพลัดถิ่น โครงสร้างต่างๆต่าง ๆ จึงไม่ได้ทำงานโดยสมบูรณ์ สถาบันคู่ขนานกับโครงสร้างรัฐบาลอื่นๆอยู่ในแนวร่วมโปลิลีซาริรีโอ ทำให้มีการซ้อนเหลื่อมระหว่างพรรคและสถาบันต่างๆ สมัชชาแห่งชาติในปัจจุบันมีบทบาทน้อยมากในการออกกฎหมาย
== พื้นที่ครอบครอง ==
สาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวีในปัจจุบันมีรัฐบาลบริหารงานในค่ายผู้อพยพชาวซาห์ราวีซึ่งอยู่ที่[[จังหวัดทินดอฟตินดุฟ]] ในแอลจีเรียตะวันตก โดยผู้นำอยู่ในค่ายราบัวนี ทางใต้ของจังหวัดทินดอฟ แม้ว่าสำนักงานบางแห่งอยู่ในเวสเทิร์นสะฮาราที่เมืองบิร เลห์ลูวและบีรละห์ลูและ[[ติตีฟาริติรีตี]] ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขบวนการโปลิลีซาริรีโอควบคุมอยู่ ความเป็นอิสระยังไม่แน่ชัด โดยขบวนการโปลิลีซาริรีโอและแอลจีเรียประกาศรับรองรัฐบาลพลัดถิ่น และอยู่นอกค่ายผู้อพยพ แต่มีข้อโต้แย้งจากอดีตสมาชิกขบวนการโปลิลีซาริรีโอและผู้สังเกตการณ์ภายนอก ความช่วยเหลือจากต่างชาติส่วนใหญ่ที่มีให้กับผู้อพยพมาจาก [[UNHCRข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ]]
== รัฐธรรมนูญ ==
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวีมีลักษณธลักษณะใกล้เคียงกับระบอบรัฐสภาของยุโรป แต่มีบางมาตราที่ดำเนินการไม่ได้จนกว่าจะได้รับเอกราชที่แท้จริง ตามรัฐธรรมนูญ ผู้นำรัฐเป็นเลขาธิการทั่วไปของขบวนการโปลิลีซาริรีโอในช่วงเวลาที่เรียกว่าก่อนได้รับเอกราช และเป็นรัฐบาลเฉพาะกาลเมื่อได้รับเอกราช และกำหนดการเปลี่ยนผ่านในระยะแรกหลังได้รับเอกราช โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวีได้ประกาศเป็นรัฐบาลของเวสเทิร์นสะฮารา นอกจากนั้นยังกำหนดให้ใช้ระบบพรรคการเมืองแบบหลายพรรคและยอมรับระบบตลาด ได้กำหนดความหมายของชาวซาห์ราวีว่าเป็นชาวอาหรับหรือแอฟริกันที่เป็นมุสลิม]],<ref>มาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญ ส่วนมาตรา 2 กล่าวว่า “Islam is the state religion and source of law”.</ref> และใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาราชการ ยอมรับหลักการสิทธิมนุษยชน และแนวคิดสหภาพอาหรับมักเรบและอาหรับทั้งหมด
== การยอมรับในระดับนานาชาติ ==
ในปัจจุบันมี 43 ประเทศที่ยอมรับว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวีเป็นตัวแทนของเวสเทิร์นสะฮารา ส่วนใหญ่อยู่ใน[[แอฟริกา]]และประเทศในโลกที่สาม มีประเทศที่ถอนการรับรองก่อนหน้านี้ออกไป 22 ประเทศ และมี 12 ประเทศที่ระงับความสัมพันธ์ทางการทูต ในปัจจุบันมีสถานทูตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวีใน 13 ประเทศ ในทางตรงกันข้าม กลุ่มประเทศพันธมิตรอาหรับและอีก 25 ประเทศรับรองการผนวกเวสเทิร์นสะฮาราของโมร็อกโก<ref name = "Arabic 1999">{{cite news | url = http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/990108/1999010849.html | title = Arab League supports Morocco's territorial integrity | accessdate = 2009-02-26 | date = 1999-01-08 | publisher = Arabic News}}</ref><ref name = "Arabic 1998">{{cite news | url = http://www.arabicnews.com/ansub/Daily/Day/981217/1998121758.html | accessdate = 2009-02-26 | publisher = Arabic News | title = Arab League withdraws inaccurate Moroccan maps | date = 1998-12-17}}</ref>
 
แม้ว่าจะไม่มีตัวแทนใน[[สหประชาชาติ]] สาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวีถือเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ของ[[สหภาพแอฟริกา]]ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 โมร็อกโกได้ประท้วงด้วยการลาออกจากสหภาพแอฟริกา และเป็นประเทศเดียวในแอฟริกาที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนับตั้งแต่[[แอฟริกาใต้]]เข้าเป็นสมาชิกอีกครั้งใน พ.ศ. 2537 นอกจากนั้น สาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวียังเป็นสมาชิกพันธมิตรเชิงกลยุทธเอเชีย-แอฟริกาที่มีการชัดประชุมใน พ.ศ. 2548 โดยโมร็อกโกได้ถอนตัวเพื่อประท้วงการเข้าร่วมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวี
ใน พ.ศ. 2549 สาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวีเข้าร่วมในการประชุมพรรคการเมืองแห่งละลาตินอเมริกนและแคริบเบียน <ref name="Permanent Conference of Political Parties of the Latin American and the Caribbean">{{cite web | url= http://www.plenglish.com/article.asp?ID=%7B943864EE-C2AE-4E93-9B70-56F6B144C30A%7D&language=EN |title=LatAm, Caribbean Parties in Nicaragua |accessdate=2006-09-11 |author=Prensa Latina |date=2006-09-11 |publisher=Prensa Latina |language=[[English language|English]]}}</ref> ใน พ.ศ. 2553 สถานทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวีใน[[นิคารากัว]]ได้เข้าร่วมการเปิดประชุมสภาอเมริกากลาง<ref>{{cite news | title = Saharawi Ambassador to Nicaragua participates in meetings of PARLACEN | url = http://www.spsrasd.info/en/detail.php?id=12254 | publisher = SPS | date = 01-07-2010 | accessdate = 02-07-2010}}</ref>สาธารณรัฐประชาธิปไตยอาหรับซาห์ราวีไม่ได้เป็นสมาชิกทั้งพันธมิตรอาหรับหรือ[[สหภาพอาหรับมักเรบ]] ซึ่งมีโมร็อกโกเป็นสมาชิก
 
== ปัญหาสิทธิเหนือเวสเทิร์นสะฮารา ==
| {{smaller|วันก่อตั้งสาธารณรัฐเมื่อ พ.ศ. 2519}}
|-
| 10 พฤษภาคม || วันก่อตั้งแนวร่วมโปลิลีซาริรีโอ
| {{smaller|พ.ศ. 2516}}
|-
129,966

การแก้ไข