ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระพุฒาจารย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(double redirect)
#REDIRECT[[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)]]อาจหมายถึง
* [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)]]
* [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)]]
* [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)]]
{{แก้กำกวม}}
32,569

การแก้ไข