ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การทำลายป่า"

(เก็บกวาด)
 
== สาเหตุ ==
สาเหตุที่เป็นต้นกำเนิดของการทำลายป่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีมากมาย รวมถึงการทุจริตของหน่วยงานรัฐบาล การกระจายความมั่งคั่งมั่งคงและอำนาจอย่างไม่เสมอภาค การเพิ่มขึ้นของประชากร และการพัฒนาเป็นเมือง
 
== รูปแบบการทำลายป่าที่สำคัญ ==
ผู้ใช้นิรนาม