ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:สำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ ไปยัง หมวดหมู่:ผู้ถูกสำเร็จโทษด้วยท่อ...
(เก็บกวาด)
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:สำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ ไปยัง หมวดหมู่:ผู้ถูกสำเร็จโทษด้วยท่อ...)
[[หมวดหมู่:การประหารชีวิต]]
[[หมวดหมู่:วัฒนธรรมไทย]]
[[หมวดหมู่:ผู้ถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์]]
 
[[en:Execution of Thai royalty]]
138,643

การแก้ไข