เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ประมวลศัพท์ได้จำกัดความโดยสามัญว่าเป็น "คำทุกคำที่ปัจเจกบุคคลได้รู้และได้ใช้" <ref>[http://dictionary.cambridge.org/define.asp?key=88554&dict=CALD Cambridge Advanced Learners Dictionary]</ref> อย่างไรก็ตาม "การรู้" ถึงคำหนึ่ง ๆ ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเหมือนความสามารถที่จะรับรู้หรือใช้มัน มีแนวคิดหลายอย่างเกี่ยวกับความรู้ของคำที่ใช้วัดระดับความรู้ของคำ
 
=== ก่อให้เกิดกำเนิดและซึมซับไว้ ===
 
=== ระดับของความรู้ ===
130,269

การแก้ไข