ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วงศัพท์"

 
== การจำกัดความและการใช้งาน ==
ประมวลศัพท์ได้จำกัดความโดยสามัญว่าเป็น "คำทุกคำที่ปัจเจกบุคคลได้รู้และได้ใช้" <ref>[http://dictionary.cambridge.org/define.asp?key=88554&dict=CALD Cambridge Advanced Learners Dictionary]</ref> อย่างไรก็ตาม "การรู้" ถึงคำหนึ่ง ๆ ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเหมือนความสามารถที่จะรับรู้หรือใช้มัน มีแนวคิดหลายอย่างเกี่ยวกับความรู้ของคำ ที่ใช้วัดระดับความรู้ของคำ
 
=== ก่อให้เกิดและซึมซับไว้ ===
130,279

การแก้ไข