ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปรัชญา เวสารัชช์"

[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช|ปรัชญา เวสารัชช์]]
[[หมวดหมู่:อาจารย์คณะรัฐศาสตร์|ปรัชญา เวสารัชช์]]
[[หมวดหมู่:อธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ว.ม.]]
32,550

การแก้ไข