ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ใครคือใคร Identity Thailand"

| ผู้เชี่ยวชาญ || สามารถปรึกษาผู้เชียวชาญจากตำรวจสืบสวนและนักจิตวิทยาได้ 1 ครั้ง
|-
| ตอบผิดได้ 1 ครั้ง || สามารถตอบผิดได้ 1 ครั้ง (ตัวช่วยอัตโนมัติ)
|}
พิธีกรมีสิทธิ์ที่จะให้ผู้เข้าแข่งขันถามคำถามแก่ Stranger ได้แค่ 1-3 คำถามเท่านั้น(แล้วแต่พิธีกร)
163

การแก้ไข