ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหง้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
เหง้า เป็นพืชจำพวกที่ลงหัว หรือ มีลำต้นใต้ดิน(เหง้า)ส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก ลำต้นหรือใบ จะแห้งเหี่ยวไปในหน้าแล้ง และงอกงามใหม่ในหน้าฝน จึงนิยมเรียกกันว่าหัวหรือเหง้า
<ref>(วุฒิ วุฒิธรรมเวชเดช,สมุนไพรไทย,กรุงเทพฯ ,2537</ref>)
6

การแก้ไข