ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัน-ทู-โก แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 269"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(Replace with new link)
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* {{en}} [http://www.skybrary.aero/bookshelf/books/1980.pdf Final accident report] Aircraft Accident Investigation Committee, Ministry of Transport
* {{en}} [http://www.investigateudom.com/files/NTSB/NTSB_mtl.htm Files related to Flight 269] - National Transportation Safety Board
* {{th}} "[http://www.aviation.go.th/doc/Interim%20Report.pdf ผลการสอบสวนอุบัติเหตุกรณี เครื่องบินของบริษัท วัน ทูโก แอร ไลน จํากัดจำกัด แบบ DC-9-82 (MD-82) เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน HS-OMG ประสบอุบัติเหตุ ณ ท าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 กันยายน 255]." Aircraft Accident Investigation Committee, Ministry of Transport
* {{en}} [http://www.jetphotos.net/census/aircraft2.php?msnid=MD-80/90-49183 HS-OMG จากฐานข้อมุลอุบัติเหตุทางอากาศ]
 
380,552

การแก้ไข