ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ"

{{เกิดปี|2506}}
[[หมวดหมู่:บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดศรีสะเกษ‎นครราชสีมา]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดศรีสะเกษ]]
[[หมวดหมู่:แพทย์ชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
41,928

การแก้ไข