เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

{{เกิดปี|2506}}
[[หมวดหมู่:บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดศรีสะเกษ‎นครราชสีมา]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดศรีสะเกษ]]
[[หมวดหมู่:แพทย์ชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:นักการเมืองไทย]]
39,930

การแก้ไข