ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:โรงพยาบาลในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| list3 = โรงพยาบาลทั่วไป
| list4 = <div>
[[โรงพยาบาลกระบี่|กระบี่]] • [[โรงพยาบาลกาฬสินธุ์|กาฬสินธุ์]] • [[โรงพยาบาลกำแพงเพชร|กำแพงเพชร]] • [[โรงพยาบาลเกาะสมุย|เกาะสมุย]] • [[โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร|ชัยนาทนเรนทร]] • [[โรงพยาบาลชัยภูมิ|ชัยภูมิ]] • [[โรงพยาบาลชุมพร|ชุมพร]] • [[โรงพยาบาลเชียงคำ|เชียงคำ]] • [[โรงพยาบาลด่านขุนทด|ด่านขุนทด]] • [[โรงพยาบาลดำเนินสะดวก|ดำเนินสะดวก]] • [[โรงพยาบาลตราด|ตราด]] • [[โรงพยาบาลตะกั่วป่า|ตะกั่วป่า]] • [[โรงพยาบาลนครนายก|นครนายก]] • [[โรงพยาบาลนครพนม|นครพนม]] • [[โรงพยาบาลนครราชสีมา|นครราชสีมา]] • [[โรงพยาบาลนครพิงค์|นครพิงค์]] • [[โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์|นราธิวาสราชนครินทร์]] • [[โรงพยาบาลน่าน|น่าน]] • [[โรงพยาบาลบางบัวทอง|บางบัวทอง]] • [[โรงพยาบาลบางใหญ่|บางใหญ่]] • [[โรงพยาบาลบ้านโป่ง|บ้านโป่ง]] • [[โรงพยาบาลบ้านหมี่|บ้านหมี่]] • [[โรงพยาบาลเบตง|เบตง]] • [[โรงพยาบาลปทุมธานี|ปทุมธานี]] • [[โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์|ประจวบคีรีขันธ์]] • [[โรงพยาบาลปัตตานี|ปัตตานี]] • [[โรงพยาบาลปักธงชัย|ปักธงชัย]] • [[โรงพยาบาลปากช่องนานา|ปากช่องนานา]] • [[โรงพยาบาลพระจอมเกล้า|พระจอมเกล้า]] • [[โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า|พระนั่งเกล้า]] • [[โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช|พระนารายณ์มหาราช]] • [[โรงพยาบาลพระพุทธบาท|พระพุทธบาท]] • [[โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา|พหลพลพยุหเสนา]] • [[โรงพยาบาลพะเยา|พะเยา]] • [[โรงพยาบาลพังงา|พังงา]] • [[โรงพยาบาลพัทลุง|พัทลุง]] • [[โรงพยาบาลพิจิตร|พิจิตร]] • [[โรงพยาบาลเพชรบูรณ์|เพชรบูรณ์]] • [[โรงพยาบาลแพร่|แพร่]] • [[โรงพยาบาลโพธาราม|โพธาราม]] • [[โรงพยาบาลมหาสารคาม|มหาสารคาม]] • [[โรงพยาบาลมะการักษ์|มะการักษ์]] • [[โรงพยาบาลมุกดาหาร|มุกดาหาร]] • [[โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา|เมืองฉะเชิงเทรา]] • [[โรงพยาบาลแม่สอด|แม่สอด]] • [[โรงพยาบาลยโสธร|ยโสธร]] • [[โรงพยาบาลร้อยเอ็ด|ร้อยเอ็ด]] • [[โรงพยาบาลระนอง|ระนอง]] • [[โรงพยาบาลลำพูน|ลำพูน]] • [[โรงพยาบาลเลย|เลย]] • [[โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต|วชิระภูเก็ต]] • [[โรงพยาบาลศรีสังวร|ศรีสังวร]] • [[โรงพยาบาลศรีสังวาลย์|ศรีสังวาลย์]] • [[โรงพยาบาลสกลนคร|สกลนคร]] • [[โรงพยาบาลสงขลา|สงขลา]] • [[โรงพยาบาลสตูล|สตูล]] • [[โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช|สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช]] • [[โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า|สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า]] • [[โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว|สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว]] • [[โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17|สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17]] • [[โรงพยาบาลสมุทรปราการ|สมุทรปราการ]] • [[โรงพยาบาลสมุทรสาคร|สมุทรสาคร]] • [[โรงพยาบาลสิงห์บุรี|สิงห์บุรี]] • [[โรงพยาบาลสิรินธร (ขอนแก่น)|สิรินธร]] • [[โรงพยาบาลสุโขทัย|สุโขทัย]] • [[โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก|สุไหงโก-ลก]] • [[โรงพยาบาลเสนา|เสนา]] • [[โรงพยาบาลหนองคาย|หนองคาย]] • [[โรงพยาบาลหนองบัวลำภู|หนองบัวลำภู]] • [[โรงพยาบาลหัวหิน|หัวหิน]] • [[โรงพยาบาลอ่างทอง|อ่างทอง]] • [[โรงพยาบาลอำนาจเจริญ|อำนาจเจริญ]] • [[โรงพยาบาลอินทร์บุรี|อินทร์บุรี]] • [[โรงพยาบาลอุทัยธานี|อุทัยธานี]]
</div>
| list5 = โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ผู้ใช้นิรนาม