ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:นโยบายการป้องกัน"

=== การล็อกสมบูรณ์ ===
[[ไฟล์:Padlock.svg|74px|right|alt=แม่กุญแจสีทอง]]
 
เฉพาะผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขหน้าที่ถูกล็อกสมบูรณ์ได้ การล็อกประเภทนี้อาจมีกำหนดระยะเวลาหนึ่ง ๆ หรืออาจไม่มีกำหนดก็ได้
 
 
==== ข้อพิพาทเนื้อหา ====
ในห้าที่หน้าที่ประสบสงครามแก้ไข การล็อกสมบูรณ์ชั่วคราวสามารถบีบให้ภาคีทุกฝ่ายอภิปรายการแก้ไขของตนในหน้าพูดคุย ที่ซึ่งพวกเขาสามารถบรรลุการเห็นพ้องต้องกัน กรณีสงครามแก้ไขเอกเทศ และสงครามแก้ไขต่อเนื่องโดยผู้เขียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อาจจัดการโดย[[วิกิพีเดีย:นโยบายการบล็อกผู้ใช้|การบล็อก]] เพื่อที่จะไม่ไปกีดกันการแก้ไขหน้าปกติโดยผู้อื่น
 
เมื่อในการล็อกหน้าเพราะข้อพิพาทเนื้อหา ปกติผู้ดูแลระบบจะล็อกรุ่นปัจจุบัน ยกเว้นเมื่อรุ่นปัจจุบันมีเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายด้านเนื้อหาอย่างชัดเจน เช่น [[วิกิพีเดีย:การก่อกวน|การก่อกวน]] การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการกล่าวหาบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ เพราะการล็อกรุ่นล่าสุดบางครั้งสนองสงครามแก้ไขโดยสร้างรุ่นที่มีข้อพิพาท ฉะนั้น ผู้ดูแลระบบยังอาจย้อนไปยังรุ่นเก่าของหน้าก่อนสงครามแก้ไขหากมีจุดชัดเจน หน้าที่ถูกล็อกเพราะข้อพิพาทเนื้อหาไม่ควรถูกแก้ไขยกเว้นเพื่อทำการแก้ไขที่ไม่เป็นที่พิพาทหรือมีการเห็นพ้องต้องกันชัดเจน
 
ผู้ดูแลระบบไม่ควรล็อกหรือปลดล็อกหน้าเพื่อสนับสนุนท่าทีของตนในข้อพิพาทเนื้อหานั้น
 
==== การก่อกวน ====
การชิงล็อกบทความอย่างสมบูรณ์ก่อนขัดต่อธรรมชาติที่เปิดของวิกิพีเดีย การล็อกสมบูรณ์ระยะเวลาสั้น ๆ ใช้ในกรณีพบน้อยเมื่อบัญชียืนยันอัตโนมัติจำนวนมากถูกใช้เพื่อโจมตีเชิงก่อกวนอย่างต่อเนื่องต่อบทความหนึ่ง การก่อกวนต่อเนื่อง หรือความเป็นไปได้ของการก่อกวนในอนาคตสำหรับหน้าที่มีผู้เข้าชมสูง เป็นพื้นฐานของการล็อกสมบูรณ์ไม่บ่อยครั้งนัก
 
==== ชื่อภาพทั่วไปที่ถูกล็อก ====
ภาพอย่าง [[:ไฟล์:Example.jpg]] ถูกล็อกสมบูรณ์เพื่อกันมิให้อัปโหลดรุ่นใหม่
 
=== การกึ่งล็อก ===